Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ»

Εκτύπωση

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ»

ΜΕ ΤΟ   ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΖΥΓΟΥ» ,

ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε. 172011015.

Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΥ και η ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσουν την πολιτιστική εκδήλωση ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣστο Ζυγός Καβάλας, στις 5/8/2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2387 (ΑΔΑ:6Ψ3Β7ΛΒ-Σ26), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος όπου απαιτείται.

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση πατήστε εδώ.