Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνδιοργάνωση της δράσης «ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνδιοργάνωση της δράσης «ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ"

Εκτύπωση

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ» ,

ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε. 172011056 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ και η ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσουν την πολιτιστική εκδήλωση ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ στο Ερατεινό Δήμου Νέστου, στις 22-23/7/2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2324 (ΑΔΑ: 7ΤΡΖ7ΛΒ-Σ9Χ), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος όπου απαιτείται.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.