Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κλειστό δείπνο εργασίας 25 ατόμων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κλειστό δείπνο εργασίας 25 ατόμων

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ : «Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος».

 

Στο πλαίσιο τoυ Χριστιανοπαιδαγωγικού Συνεδρίου το «Μάθημα των θρησκευτικών και Θεολογίας στην Ευρώπη του σήμερα : Ιδιωτική επιλογή η ζήτημα παιδείας των πολιτών;» θα πραγματοποιηθεί στις 02 Ιουλίου 2017 κλειστό δείπνο εργασίας 25 ατόμων στο οποίο θα συμμετέχουν καθηγητές από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/2217,23-06-2017, με αριθμό ΑΔΑ : 7Φ9Υ7ΛΒ-ΗΟ5 παρακαλούμε να καταθέσετε : οικονομική προσφορά μέχρι 375,00 € για συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας . περισσότερα