Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Με Την Δημοτικη Κοινωφελη Επιχειρηση Καβαλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Για Τη Δραση «ΦΕΣΤΙΒΑΛ Φιλιππων»»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Με Την Δημοτικη Κοινωφελη Επιχειρηση Καβαλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Για Τη Δραση «ΦΕΣΤΙΒΑΛ Φιλιππων»»

Εκτύπωση

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»»

ΜΕ Ε.Φ. 3351, Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2, ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΙ Κ.Ε. 172011020

Η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και η ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσουν την πολιτιστική εκδήλωση “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ” στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στις 9-10 Αυγούστου 2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2219(ΑΔΑ:650Ζ7ΛΒ -Μ87), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος όπου απαιτείται.περισσότερα