Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Συνδιοργανωση Της Δρασης “Πανελλήνιο Φεστιβάλ κάθε τόπος και Χορός” με το Κεντρό Ελληνικής Λαογραφίας “ΝΕΑΠΟΛΙΣ” »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Συνδιοργανωση Της Δρασης “Πανελλήνιο Φεστιβάλ κάθε τόπος και Χορός” με το Κεντρό Ελληνικής Λαογραφίας “ΝΕΑΠΟΛΙΣ” »

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ”

ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ “ΝΕΑΠΟΛΙΣ” »

το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΝΕΑΠΟΛΙΣ» και η ΠΑΜΘ θα συνδιοργανώσουν την πολιτιστική εκδήλωση «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ», στην Παραλία Καβάλας, στις 23 Ιουνίου 2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2068 (ΑΔΑ:6ΦΦΗ7ΛΒ-73Κ), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.περισσότερα