Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Ανοικτός δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μίσθωσης μεταφορικών μέσων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019

Ανοικτός δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μίσθωσης μεταφορικών μέσων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019

Εκτύπωση

Ανακοινώνουμε, ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την υπ’ αριθ.758/2016 (Πρακτικό 43/2016) απόφασή της, προκηρύσσει Ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μίσθωσης μεταφορικών μέσων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, για τα σχολικά έτη 2016-2017,2017-2018 & 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 2.510.168,75 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, τρίμηνης παράτασης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)

Περίληψη