Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για γραφική ύλη 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για γραφική ύλη 2016

Εκτύπωση

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων υλικών ,για το έτος 2016, τόσο για τις υπηρεσίες της όσο και για την Πρωτοβάθμια και Δ ευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και το ΚΕΔΔ Υ. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε- να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική προσφορά στα προς ζήτηση είδη, στην Δ/νση Διοκητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Προμηθειών γραφείο 215 , έως τις 14-07-2016, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η Οικονομική Προσφορά θα...

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.