Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Διαγωνισμός για τον καθαρισμό χώρων της Π.Ε. Καβάλας Έτους 2015

Διαγωνισμός για τον καθαρισμό χώρων της Π.Ε. Καβάλας Έτους 2015

Εκτύπωση

Ανακοινώνουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου «για την καθαριότητα των χώρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας» για το έτος 2015 και με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2015 της Π.Ε. Καβάλας και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 3072.0875.0001.

Περίληψη Διαγωνισμού:

Όλη η Διακήρυξη: