Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών των διαγωνισμών της Π.Ε. Καβάλας

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών των διαγωνισμών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: « Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών των διαγωνισμών της Π.Ε. Καβάλας».

Η ΠΕ Καβάλας θα προβεί σε διενέργεια των παρακάτω διαγωνισμών:

1) Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Διακίνηση αλληλογραφίας (κοινής και ταχυμεταφορές) των Υπηρεσιών της Καβάλας» ,για το έτος 2014.
2) Τακτικός διαγωνισμός περί ανάδειξης αναδόχου για την «Καθαριότητα των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας », για το έτος 2014.
3) Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας», για το έτος 2014.
4) Τακτικός διαγωνισμός περί ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας », για το έτος 2014.

Σύμφωνα με τις ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-12 & ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-03-11 απαιτείται η διενέργεια κλήρωσης μεταξύ...

Για ολόκληρο το έγγραφο πατήστε εδώ.