Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στον Α’ κόμβο Κεχρόκαμπου Ν. Καβάλας»

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στον Α’ κόμβο Κεχρόκαμπου Ν. Καβάλας»

Εκτύπωση

1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στον Α’ κόμβο Κεχρόκαμπου Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού: 48.780,49 + 11.219,51 Φ.Π.Α. = 60.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 48.350,94 € (χωρίς δαπάνη αναθεώρησης και ΦΠΑ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 GR, μέχρι τις 04-04-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 2513503337, φαξ επικοινωνίας: 2513503377, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παπαργυρίου Μαρία.

περισσότερα

Κατεβάστε από εδώ τα τεύχη δημοπράτησης.