Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού «για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας».

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού «για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας».

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού «για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας» έτους 2013.

Η ΠΕ Καβάλας θα προβεί σε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας» έτους 2013.

 

περισσότερα