Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Δελτίο τύπου σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. Καβάλας

Δελτίο τύπου σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. Καβάλας ως εξής:

Δαλκίτσης Χαράλαμπος του Χρήστου  μέλος του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου ως πρόεδρος, Αργυρίου Βασίλειος  εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων ως μέλος και Κούτρας Ιωάννης εκπρόσωπος  Επιμελητηρίου  Καβάλας ως μέλος.

Η θητεία της επιτροπής είναι δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και δύναται να παραταθεί  κατά ένα έτος με απόφαση του κατά τόπου αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη.