Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - 2016 των δύο Τεχνικών Δελτίων "Έργου ΠΔΕ - Φυσικές Καταστροφές"

Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - 2016 των δύο Τεχνικών Δελτίων "Έργου ΠΔΕ - Φυσικές Καταστροφές"

Εκτύπωση

Με την υπ' Α.Π:132576/13-12-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλ. Χαρίτση  (ΑΔΑ: 6ΠΟΞ4653Ο7-Ε8Ο) εγκρίθηκε η ένταξη, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - 2016, των δύο Τεχνικών Δελτίων "Έργου ΠΔΕ - Φυσικές Καταστροφές" που υπέβαλε η ΠΑΜΘ /ΠΕ Καβάλας μετά  από σχετική σύσκεψη που είχε λάβει  χώρα καθώς  και την απαραίτητη προετοιμασία.

Το ένα εκ των δύο Τεχνικών Δελτίων περιλαμβάνει δασοτεχνικά έργα 2.950.000€  στην Θάσο, εκ των οποίων 150.000€ αφορούν δρόμους, 500.000€ αφορούν έργα υποδομών πρόληψης καταστροφών,  2.100.000€ αντιδιαβρωτικά έργα και 200.000€ αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.

Το δεύτερο Τεχνικό Δελτίο περιλαμβάνει...

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Για το 1ο τεχνικό δελτίο πατήστε εδώ.

Για το 2ο τεχνικό δελτίο πατήστε εδώ.