Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Δελτίο τύπου για την αξιοποίηση του Δασικού Χωριού

Δελτίο τύπου για την αξιοποίηση του Δασικού Χωριού

Εκτύπωση

 

_Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την αποκατάσταση και την αξιοποίηση του "Δασικού χωριού Παγγαίου", προσπεράστηκε με επιτυχία, μετά από καλά συντονισμένες ενέργειες από τον νομικό μας σύμβουλο και Περιφερειακό σύμβουλο κ. Χρήστο Γάκη και τον Δήμαρχο Παγγαίου κ. Φίλιππο Αναστασιάδη.

Με την με αριθμό ΑΔΑ:6ΥΠΨΟΡ1Υ-0Δ7 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06 κρίθηκε νόμιμη η παραχώρηση του "Δασικού χωριού Παγγαίου" από τον Δήμο Παγγαίου στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "Δασικό χωριό Παγγαίου".

Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ