Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση & Εμπορία»

Εκτύπωση
psaria

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η αρ. 433/29-02-12 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 605/Β/05-03-12) για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις Δράσεις του Μέτρου 2.3 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τους κλάδους της μεταποίησης και της εμπορίας αλιευτικών προϊόντων. Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 3136/07-11-11 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2533/Β/07-11-11) που καθόριζε τη διαδικασία υπαγωγής πράξεων στο συγκεκριμένο Μέτρο.

Οι Δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση είναι οι παρακάτω:

Δράση 1: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.

Δράση 2: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.


Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ Αλιείας (Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα, ΤΚ 11527), ενώ αντίγραφο κατατίθεται στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας (Διοικητήριο, Καβάλα, ΤΚ 65110, Γραφεία 414 & 419)

Οι σχετικές αποφάσεις και τα έντυπα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες www.et.gr & www.alieia.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης είναι η 31η Ιουλίου 2012.  

Για παραλαβή αιτήσεων και ενημέρωση 

για τη διαδικασία υποβολής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

επικοινωνήστε με το Τμήμα Αλιείας

Διοικητήριο – Γραφεία 414, 418 & 419 (4ος όροφος) – Τηλ. 2510291414, 2510291418 &2510291419