Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Στοιχεία για το αρδευτικό του Νέστου

Στοιχεία για το αρδευτικό του Νέστου

Εκτύπωση
11_familles 

Η επανένταξη του έργου «Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Δυτικής πεδιάδας Νέστου» στο πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» ήταν μία από τις προτεραιότητες που έθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς και η διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την ανάληψη των καθηκόντων τους μετά από επιλογή μέσα από άλλα έργα.

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η  ένταξη του έργου «Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Δυτικής πεδιάδας Νέστου» στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013»,  έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου 2009, εννέα ημέρες πριν τη διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών, η δημοπράτηση της μελέτης του έργου έγινε το 2003 και ολοκληρώθηκε μετά από πέντε χρόνια, το 2008!  Ήταν  ήδη σε γνώση της διοίκησης της τότε  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας πως η ένταξη του συγκεκριμένου έργου ήταν καθ’ υπέρβαση των ενταγμένων έργων του Νομού Καβάλας σε ποσοστό 150%! Μάλιστα μετά το διορισμό των Περιφερειαρχών και την επανεξέταση αρκετών εντάξεων έργων σε προγράμματα, η τότε Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Θεοδώρα Κόκλα, προχώρησε στην απένταξη έργων σχολικών υποδομών, από το ΕΣΠΑ. Τότε  ο τέως Νομάρχης, έχοντας προφανώς γνώση του θέματος και της εξέλιξης του έργου, είχε προαναγγείλει με σχετικές δηλώσεις του τον φόβο του για την απένταξη και του έργου «Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Δυτικής πεδιάδας Νέστου» από το πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013». 

Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έργο, συνολικού προϋπολογισμού 12.490.000 €, δημοπρατείται στις 28 Φεβρουαρίου 2012, προβλέπει την κατασκευή αρδευτικού δικτύου μήκος 250 χιλιομέτρων από το οποίο θα αρδεύονται συνολικά 25.000 στρέμματα.Η άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων θα γίνεται με φυσική ροή και δεν θα απαιτείται κατανάλωση ενέργειας, γεγονός το οποίο μειώνει το κόστος παραγωγής κατά 650.000 € προς όφελος των γεωργών. Παράλληλα με την κατασκευή του έργου ολόκληρη η πεδιάδα του Νέστου γίνετε πλέον αρδεύσιμη με προφανή οφέλη για τους αγρότες της περιοχής και κυρίως για τους παραγωγούς καλαμποκιού και ρυζιού.