Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Δελτία τιμών | Αλιεύματα | 1 Μέση τιμή νωπών αλιευμάτων No 17 (24.06.2016 -3.07.2016