Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» από το Κ.Ε.Κ. της Π.Ε. Καβάλας

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» από το Κ.Ε.Κ. της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ενημερώνει τους/ις άνεργους/ες ότι σε λίγες ημέρες ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την επιλογή τους στο πρόγραμμα: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ». Αφορά 2 κατηγορίες ανέργων όπως:

Α. «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ» ,με προβλεπόμενη επιδότηση 2.700 ευρώ

Β. «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής ,δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», με επιδότηση 2.400€

Κάθε πρόγραμμα δομείται από...

Για το Δελτίο τύπου πατήστε εδώ.