Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | Δελτίο τύπου για τις τιμές αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 ή PM10

Δελτίο τύπου για τις τιμές αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 ή PM10

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σας ενημερώνουμε ότι οι τιμές αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10 ή PM10) που μετρήθηκαν στο σταθμό Καβάλας ήταν:

Την Τετάρτη 01 Ιανουαρίου 2014 Μέση 24ωρη τιμή συγκέντρωσης PM10 59,2μg/m3.

Tην Πέμπτη 02 Ιανουαρίου 2014 Μέση 24ωρη τιμή συγκέντρωσης PM10 60,0μg/m3.

Σήμερα Παρασκευή 03 Ιανουαρίου 2014 και μέχρι τις 11:00 πμ μέση τιμή συγκέντρωσης PM10 67,3μg/m3.

Σημειώνεται ότι από το χρονικό διάστημα από τις 23/12/2013 έως σήμερα, δεν μετρήθηκε υπέρβαση μέσης 24ωρης τιμής των αιωρούμενων σωματιδίων από 101 έως 150 μg/m3 ή μεγαλύτερη των 150 μg/m3 για τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ αριθμ. οικ.70601(ΦΕΚ 3272/Β/23.12.2013).

Σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης από 51 έως 75μg/m3, συστήνεται σε ενήλικες με αναπνευστικά προβλήματα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Οι τιμές αιωρούμενων σωματιδίων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΠΕ Καβάλας (www.pekavalas.eu) σε καθημερινή βάση.