Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | ΚΕΚ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Προγράμματα κατάρτισης

ΚΕΚ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Προγράμματα κατάρτισης

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προκειμένου να υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης: