Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | 5 προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τους Νέους Αγρότες

5 προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τους Νέους Αγρότες

Εκτύπωση
                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι υπ’ευθύνη του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΔΡΑΜΑΣ, θα υλοποιηθούν πέντε (5) προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τους Νέους Αγρότες,  Περισσότερα...