Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠ/ΕΚΟ: Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης

ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠ/ΕΚΟ: Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης

Εκτύπωση

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΠ/ΕΚΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Δήμος Καβάλας

Δήμος Παγγαίου

Δήμος Νέστου

Πίνακας μη Επιλέξιμων Υποψηφίων

Πίνακας Αποσυρθέντων Υποψηφίων

Πίνακας μη Προσερχομένων