Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | Δελτίο Τύπου Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Δελτίο Τύπου Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Εκτύπωση


organiceu_el_OF_4cΑπό
την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοινώνεται ότι από τις 18 Νοεμβρίου 2011 έχει εκδοθεί από το ΥΠΑΑΤ  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγρο
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. Δικαιούχοι της παραπάνω δράσης  είναι όσοι έχουν υπογράψει σύμβαση μέχρι και 31-12-2006   στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου 3.1. του άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006

 

Δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσής τους  τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 29/11/2011 έως 23/12/2011. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας καθώς και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Καβάλας.